"2-åriga ingenjörsutbildningar med mycket praktik"

2 åriga ingenjörsutbildningar med en stor del praktiskt lärande.
Kostnadsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.


 

INGENJÖR AUTOMATION

Automations-ingenjör mekatronik 


400 yh-poäng
(2 år) 

Video


Lär dig programmera olika typer av PLC-system, visualisering, industriell kommunikation, servosystem, elkonstruktion, elmaskiner, pneumatik, hållfasthetslära, installation och montage, tillämpa lagar mm. Mekatroniska system innebär integration av mekanik, elkraft mm. med ett överordnat datorbaserat styr- och reglersystem.

Exempel på bakgrund: Elprogrammet, energiprogrammet, teknikprogrammet m.fl.

Yrkeshögskolan Halmstad
yhhalmstad.se
anders.lovdahl@halmstad.se
070-628 73 26

INGENJÖR
EL


Elingenjör
med auktorisation

(behörighet)


400 yh-poäng 
(2 år) 

Video


Denna utbildning ger även teoretisk kompetens för auktorisation (låg-och högspänning).
Lär dig konstruktionsarbete, projektering och beredning av eltekniska projekt, utföra installations-, idrifttagnings- och underhållsarbete, utföra förebyggande åtgärder, modernisering, felsökning och reparation, tillämpa lagar, föreskrifter och standarder.

Exempel på bakgrund: Elprogrammet, energiprogrammet m.fl.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Box 145
721 05 Västerås
myh.se
010-209 01 00