3D-printingspecialist

Terminer

Utbildningens längd
Yh-poäng: 200
Längd: 55 veckor (1,5 år)

Terminer utbildningsstart augusti 2024
Läsår 1
2024-09-02 – 25-01-15 (50 YH-poäng, deltid 75%) 19 veckor
2025-01-16 – 25-05-25 (95 YH-poäng, deltid 75%), 20 veckor

Läsår 2
2025-09-01 – 2025-12-19 (55 YH-poäng, deltid 75%), 16 veckor

CSN

Instruktioner om hur du ansöker om studiemedel hos CSN