Dimensionering enligt handbok SEK 421
"Vanlig" belastning
Dim. av säkring/dvärgbrytare. Tvärsnittsarea är given. KS utgör även ÖS.

Dimensionering enligt handbok SEK 421
"Vanlig" belastning
Dim. av säkring/dvärgbrytare och minsta tvärsnittsarea. KS utgör även ÖS.

Dimensionering enligt handbok SEK 421
"Motorinstallation"
Dim. av säkring/dvärgbrytare. Tvärsnittsarea är given. KS och ÖS finns.

Dimensionering enligt handbok SEK 421
"Motorinstallation"
Dim. av säkring/dvärgbrytare och minsta tvärsnittsarea. KS och ÖS finns.