3D-Printingspecialist

Studera på distans!

Additiv tillverkning – teknik och konstruktion, 3D-printingspecialist

Från idé till färdig produkt
Under utbildningen får du kompetensen du behöver för att gå från idé till färdig produkt. Från CAD till tillverkning. Du får kompetens att arbeta med hela 3D-printprocessen samt använda modern teknik och bygga upp kunskap för att förbereda, bereda och utföra 3D-printing samt efterbearbetning. Du får också kunskaper inom produktionsoptimering, 3D-scanning, underhåll och omvärldsbevakning.
 
Vi ser att additiv tillverkning har stor framtidspåverkan inom flertalet branscher såsom medicinteknik, ortopedi, dentalteknik, tillverkning och industriell produktion med inriktning på specialanpassade implantat, otroser, prototyptillverkning och som komplement i den industriella produktionen med avseende på att producera reservdelar ’on demand’.
Då vår utbildning bygger på viss kunskap inom teknik, tillverkning, industriell produktion är det en god förutsättning för studenten att insatt i ovanstående.
 

UTBILDNINGSLÄNGD
1,5 ÅR

YH-POÄNG
200

STUDIETAKT
75%

STUDIEORTER
Undervisningen är mestadels på distans med lärarledda fysiska träffar vid 8-10 tillfällen. De fysiska träffarna sker i Halmstad.

UTBILDNINGSSTART
2024-09-02

TERMINER
Läsår 1
2024-09-02 – 25-01-15 (50 YH-poäng, deltid 75%) 19 veckor
2025-01-16 – 25-05-25 (95 YH-poäng, deltid 75%), 20 veckor

Läsår 2
2025-09-01 – 2025-12-19 (55 YH-poäng, deltid 75%), 16 veckor

KURSER, poäng (obligatoriska)
3D-printing (AT) - ur ett helhetsperspektiv, 10
3D-skanning, med inriktning 3D-printing, 10
Beredning, materiallära och tillverkningsmetoder för 3D-print, 30
Konstruktion, med inriktning 3D-printing, 45
Digital design 1, 3D-modellering, 20
Digital design 2, 3D-modellering samt mjukvaror för 3D-print, 20
Skriftlig kommunikation, rapport, projekt, 10
LIA - ett yrkesanpassat projektarbete, 40
Examensarbete, 15
Summa: 200

YRKESOMRÅDEN
Additiv tillverkning återfinns i rad olika branscher som idag har tagit till sig tekniken, t ex inom fordon, flyg, verkstad, plast- och gummi, verktygstillverkning, gjuteridesign och livsmedelsindustri. Additiv tillverkning används även inom medicin och dentalbranschen. Vidare är arkitektur, kultur och utbildning branscher där 3D-teknik kan komma till användning.

YRKESROLLEN
Exempel på efterfrågade yrkesroller är servicetekniker med inriktning additiv tillverkning, med uppgifter som förebyggande underhåll, kalibreringar och reparationer på 3D-skrivarna, samt  konstruktör med inriktning additiv tillverkning med uppgifter som konstruktionsdesign, optimering, materialval samt förberedelser för print.

Ytterligare yrkesroller:

  • 3D-printingspecialist
  • Designer med specialistkompetens inom 3D-printing
  • Konstruktör med specialistkompetens inom 3D-printing
  • Operatör, servicetekniker, mekaniker med specialistkompetens inom 3D-printing
  • Produktionsutvecklare med specialistkompetens inom 3D-printing
  • Produktutvecklare med specialistkompetens inom 3D-printing


UTBILDNINGEN
Utbildningen omfattar 200 yh-poäng och genomförs på deltid (75 %), tre terminer med ca. åtta veckors uppehåll under sommaren. Undervisningen är mestadels på distans med lärarledda fysiska träffar vid 8-10 tillfällen.

MER INFORMATION
Pär Nobing
070-814 74 00
pno@raps.se