"2-åriga ingenjörsutbildningar med mycket praktik"


2 åriga ingenjörsutbildningar med en stor del praktiskt lärande.
Kostnadsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.

 

AUTOMATIONSINGENJÖR MEKATRONIK

400 yh-poäng (2 år) 
Video


Lär dig programmera olika typer av PLC-system, visualisering, industriell kommunikation, servosystem, elkonstruktion, elmaskiner, pneumatik, hållfasthetslära, installation och montage, tillämpa lagar mm. Mekatroniska system innebär integration av mekanik, elkraft mm. med ett överordnat datorbaserat styr- och reglersystem.

Exempel på bakgrund: Elprogrammet, energiprogrammet, teknikprogrammet m.fl.

Det råder en stor efterfrågan på automationsingenjörer.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Box 145
721 05 Västerås
myh.se
010-209 01 00

Yrkeshögskolan Halmstad
yhhalmstad.se
anders.lovdahl@halmstad.se
070-628 73 26