3D-printingspecialist

Urval

Om det finns fler sökande än platser kommer urval att göras. Följande urvalsgrunder kommer då att tillämpas:

  • Betyg

METOD
Följande värde för kursbetyg tillämpas:
  • Betyg med siffror 1-5, tillämpas 1-5.
  • Kursbetyg med bokstäver tillämpas:
    MVG=5, VG=4, G=3 och IG=0
    A=5, B=4,375, C=3,75, D=3,125, E=2,5 och F=0
  • Vid annat betygssystem normeras detta till 5-gradig skala.
 
Poängen för samtliga kurser summeras och ger en total poäng.