Elingenjör

Urval

Om det finns fler sökande än platser kommer urval att göras. Följande urvalsgrunder kommer då att tillämpas:
- Betyg
- Särskilt provURVAL BETYG
Följande gymnasiala kurser eller motsvarande ger poäng:
- Elinstallation grundkurs
- Elinstallationer
- Elkunskap
- Elektromekanik
- Ellära A
- Ellära B
- Växelström trefas
- Praktisk ellära
- Ellära 1
- Ellära 2
- Elkompetens A
- Elkraftteknik
- Elinstallation motorstyrning
- Elmotorstyrning
- Programmerbara styrsystem
- Styrteknik A
- Styrteknik B
- Matematik B
- Matematik 2a
 
METOD
Följande värde för kursbetyg tillämpas:
- Betyg med siffror 1-5, tillämpas 1-5.
- Kursbetyg med bokstäver tillämpas:
MVG=5, VG=4, G=3 och IG=0
A=5, B=4,375, C=3,75, D=3,125, E=2,5 och F=0
Vid annat betygssystem normeras detta till 5-gradig skala.
Varje kurs ger följande poäng: (1/19) x kursbetyg.
Poängen för samtliga kurser summeras och ger en total poäng.
 
EXEMPEL
Följande kursbetyg i kurser: 4, 3, 5, 4, 4, 3, 3 och 3 ger: 1,5263 p
Maximal poäng för betyg är 5.
 
 
URVAL SÄRSKILT PROV
Det särskilda provet mäter kunskaper och färdigheter att tillämpa lösningsförmåga inom området för elteknik och kunskaper inom elinstallationsteknik. Provet genomförs skriftligt och kan i särskilda fall ske muntligt. Det är frivilligt och alla har möjlighet att göra det särskilda provet.
 
METOD
Varje uppgift, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, kan ge maximalt 1 poäng. Den totala poängen för genomfört prov normeras till en 5-gradig skala enligt, (erhållen poäng / maximal poäng) x 5,0
 
EXEMPEL
Prov innehållande 27 frågor och resultat på genomfört prov 16 p ger: 2,9630 p
Maximal poäng för särskilt prov är 5.
 

Tips!

Öka dina chanser!

Skicka in intyg och betyg på tidigare utbildning, arbete och yrkeserfarenhet så ökar du dina möjligheter att bli antagen.

Du kan också göra s.k. "Särskilt prov" som kan öka din chanser att bli antagen.