Elingenjör med auktorisation

Terminer

Utbildningens längd
Yh-poäng: 400
Antal veckor: 80

Terminer utbildningsstart aug 2019
Läsår 1
2019-08-19 - 2019-12-20 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2020-01-06 - 2020-06-05 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor
Läsår 2
2020-08-17 - 2020-12-18 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2021-01-11 - 2021-06-11 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor

Terminer utbildningsstart aug 2017
Läsår 1
2017-08-21 - 2017-12-22 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2018-01-08 - 2018-06-08 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor
Läsår 2
2018-08-20 - 2018-12-21 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2019-01-07 - 2019-06-07 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor

Uppgifter om skolan
Namn
Yrkeshögskolan Halmstad (skriv detta som sökord så kommer namnet fram)

Besök- och postadress
Skyttevägen 34
302 44 Halmstad