Automationsingenjör mekatronik

Terminer

Utbildningens längd
Yh-poäng: 400
Antal veckor: 80

Terminer utbildningsstart aug 2020
Läsår 1
2020-08-17 - 2020-12-18 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2021-01-11 - 2021-06-11 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor
Läsår 2
2021-08-23 - 2021-12-24 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2022-01-10 - 2022-06-10 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor

Terminer utbildningsstart aug 2019
Läsår 1
2019-08-19 - 2019-12-20 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2020-01-06 - 2020-06-05 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor
Läsår 2
2020-08-17 - 2020-12-18 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2021-01-11 - 2021-06-11 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor

Uppgifter om skolan
Namn
Yrkeshögskolan Halmstad (skriv detta som sökord så kommer namnet fram)