Automationsingenjör mekatronik

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1 Grundläggande behörighet och
2 Vissa gymnasiekurser

Har man inte gymnsieutbildning kan man bli antagen genom tidigare erfarenheter och/eller utbildning.

 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Den som har gymnasieexamen eller lägst 2250 godkända poäng eller genom andra omständigheter bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.


 
VISSA GYMNASIEKURSER
Vissa kurser från elprogrammet eller teknikprogrammet, se nedan:

Kurser från el- och enerigprogrammet
• Praktisk ellära 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
ELLER
• Praktisk ellära 100p och Programmerbara styrsystem 100p och Datorteknik 1a 100p
ELLER
• Elektronik och mikrodatorteknik 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
ELLER
• Ellära 1 100p och Datorteknik 1a 100p och Mekatronik 1 100p
ELLER
• Datorkunskap och Ellära A och Styrteknik A
ELLER
• Datorkunskap och Ellära A och Digitala kretsar A
ELLER
• Datorkunskap och Ellära A och Digitalteknik A
 
Eller kurser från teknikprogrammet
 
Kurser från teknikprogrammet
• Datorteknik 1a 100p och Digital kommunikationsteknik 100p och Fysik 1a 150p
ELLER
• Datorteknik 1a 100p och Programmering 1 100p och Fysik 1a 150p
ELLER
• Datorstyrd produktion 1 100p och Mekatronik 1 100p och Fysik 1a 150p
ELLER
• Mekatronik 1 100p och Fysik 1a 150p och Robotteknik
ELLER
• Mekatronik 1 100p och Mät- och styrteknik 100p och Fysik 1a 150p
ELLER
• Datorkunskap och Fysik A och Programmering A
ELLER
• Datorkunskap och Ellära A och Programmering A

Exempel på behörighet

Exempel
Gymnasieexamen från elprogrammet eller teknikprogrammet.
 

Tips och kommentarer

Öka dina chanser!

Genom att göra s.k. "Särskilt prov" kan du öka din chanser att bli antagen.