Automations- och digitaliseringsingenjör

Urval

Om det finns fler sökande än platser kommer urval att göras. Följande urvalsgrunder kommer då att tillämpas:

- Betyg
- Särskilt prov


URVAL BETYG

METOD
Följande värde för kursbetyg tillämpas:
- Betyg med siffror 1-5, tillämpas 1-5.
- Kursbetyg med bokstäver tillämpas:
MVG=5, VG=4, G=3 och IG=0
A=5, B=4,375, C=3,75, D=3,125, E=2,5 och F=0
Vid annat betygssystem normeras detta till 5-gradig skala.
 
Poängen för samtliga kurser summeras och ger en total poäng.
 
 
URVAL SÄRSKILT PROV
Det särskilda provet mäter matematisk och logisk lösningsförmåga inom områdena för matematik, elteknik och logik. Provet genomförs skriftligt. Det är frivilligt och alla har möjlighet att göra det särskilda provet.
 
METOD
Varje uppgift, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, kan ge maximalt 1 poäng. Den totala poängen för genomfört prov normeras till en 5-gradig skala enligt, (erhållen poäng / maximal poäng) x 5,0
 
EXEMPEL
Prov innehållande 27 frågor och resultat på genomfört prov 19 p ger: 3,5185 p
Maximal poäng för särskilt prov är 5.

Tips!

Öka dina chanser!

Skicka in intyg och betyg på tidigare utbildning, arbete och yrkeserfarenhet så ökar du dina möjligheter att bli antagen.

Du kan också göra s.k. "Särskilt prov" som kan öka din chanser att bli antagen.