Automations- och digitaliseringsingenjör

Terminer

Utbildningens längd
Yh-poäng: 400
Antal veckor: 80

Terminer utbildningsstart aug 2024
Läsår 1
2024-08-19 – 2024-12-22 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2025-01-06 – 2025-06-08 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor
Läsår 2
2025-08-18 – 2025-12-21 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2026-01-05 – 2026-06-07 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor

Terminer utbildningsstart aug 2022
Läsår 1
2022-08-22 - 2022-12-23 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2023-01-09 - 2023-06-09 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor
Läsår 2
2023-08-21 - 2023-12-22 (90 YH-poäng, heltid 100%), 18 veckor
2024-01-08 - 2024-06-07 (110 YH-poäng, heltid 100%), 22 veckor
 

CSN

Ansöka om studiemedel CSN (www.csn.se)
ANVISNINGAR (se även bild nedan)
Skolform: Yrkeshögskola
Ort: Halmstad
OBS! även om du ska läsa i Lidköping eller i Ljungby ska det vara Halmstad som ort.
Skola: Halmstads kommun Yrkeshögskolan-YH
Utbildning eller kurs: Automations- och digitaliseringsingenjör