Automations- och digitaliseringsingenjör

Studera i Halmstad, Lidköping eller i Ljungby!

HALMSTAD
Om man väljer Halmstad som studieort sker undervisningen på traditionellt sätt d.v.s. med lärare på plats. Du har tillgång till undervisningsutrustning när som helst.

LIDKÖPING och LJUNGBY
Hur går det till!

Om du läser i Lidköping eller i Ljungby sker undervisningen i realtid med modern teknik. Du bedriver dina studier i en särskilt anpassad lokal. Genom storbildsskärmar, högtalare och micar följer du undervisningen som om du var på plats i Halmstad. Du kan när som helst ställa frågor och diskutera med läraren och andra elever. Du har tillgång till undervisningsutrustning när som helst. Vi har tidigare erfarenhet av detta och det har fungerat väl.