Automations- och digitaliseringsingenjör

Särskilt prov

Särskilt prov är frivilligt att göra för samtliga sökande och är kostnadsfritt.
Syftet är att öka sina möjligheter att bli antagen.

Anmälan till särskilt prov görs i samband med ansökan.

Provet tar ca. 2 timmar.
 

SYFTE OCH INNEHÅLL

Det särskilda provet mäter kunskaper samt matematisk och logisk förmåga inom elteknik, automation och styr- och reglerteknik. Provet genomförs skriftligt. Syftet är att man kan stärka sina möjligheter att bli antagen. Det är frivilligt att göra det särskilda provet.

METOD
Varje uppgift kan ge maximalt 1 poäng. Den totala poängen för genomfört prov normeras till en 5-gradig skala enligt, (erhållen poäng / max poäng) x 5,0

Maximal poäng är 5.
Under provet är inga hjälpmedel tillåtna.

MATEMATIKUPPGIFTER
Inför utbildningsstart är det bra att repetera kunskaper i matematik.
Här finns matematikövningar med svar.
Behöver du hjälp hänvisar vi till följande hemsidor
www.matteboken.se
www.matteguiden.se