Automations- och digitaliseringsingenjör

Särskilt prov

Särskilt prov är frivilligt att göra för samtliga sökande och är kostnadsfritt.
Syftet är att fastställa reella kunskaper eller för att öka sina möjligheter att bli antagen.

Anmälan till särskilt prov görs i samband med ansökan.

Provet tar ca. 2 timmar.
 

SYFTE OCH INNEHÅLL

Det särskilda provet mäter kunskaper samt matematisk och logisk förmåga inom elteknik, automation och styr- och reglerteknik. Provet genomförs skriftligt och kan i särskilda fall ske muntligt. Syftet är att man kan stärka sina möjligheter att bli antagen. Det är frivilligt att göra det särskilda provet.

METOD
Varje uppgift, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, kan ge maximalt 1 poäng. Den totala poängen för genomfört prov normeras till en 5-gradig skala enligt, (erhållen poäng / max poäng) x 5,0
Om det särskilda provet endast utgör viss del, sammanvägs dess resultat med de delar där det finns dokumenterade kunskaper.
Maximal poäng är 5.
Under provet är inga hjälpmedel tillåtna.

MATEMATIKUPPGIFTER
Inför utbildningsstart är det bra att repetera kunskaper i matematik.
Här finns matematikövningar med svar.
Behöver du hjälp hänvisar vi till följande hemsidor
www.matteboken.se
www.matteguiden.se