Automations- och digitaliseringsingenjör

Behörighetsförberedande kurs i matematik

Om du saknar betyg i matematik 2 kan du läsa en behörighetsförberedande kurs under sommaren innan yh-utbildningen startar. Har du fått plats på den behörighetsförberedande förutbildningen och klarar den är du garanterad en plats på den sökta yh-utbildningen.
 
Kursen sker på plats i Halmstad men kan följas på distans via uppkopplad dator och är kostnadsfri.

Kursen sker dagtid under 2 veckor i direkt anslutning till den ordinarie yh-utbildningen.

Kursen avslutas med ett prov som sker på skolan.

Syftet med kursen är att bli behörig till utbildningen för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Innehållet är bl.a. repetition, ekvationer (linjära och andragrad), potenser, exponenter, räkneregler, geometri och trigonometri mm.
 
Anmälan till behörighetsförberedande kurs görs i samband med ansökan.