Automations- och digitaliseringsingenjör

Behörighet

På något av följande sätt blir du behörig till en YH-utbildning
•        Gymnasieexamen
•        Reell kompetens
•        20-procentsregeln
•        Behörighetsgivande förutbildning

Det finns olika sätt att bli behörig inom yrkeshögskolan, så även om du inte är fullt behörig från början kan du skicka in en ansökan. Det är viktigt att du skickar in en så fullständig ansökan som möjligt innan sista ansökningsdagen, och väljer alternativet att komplettera senare ifall du saknar vissa delar, för att hamna i den ordinarie antagningen.
 
Den som har grundläggande högskolebehörighet samt vissa gymnasiekurser är behörig.
 
GYMNASIEEXAMEN (formell behörighet)
För att du ska bli behörig på detta sätt ska du ha
•        Grundläggande högskolebehörighet och
•        Vissa gymnasiekurser.

GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
•        Minst 2 250 gymnasiepoäng
•        Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)
•        Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)
•        Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.
 
VISSA GYMNASIEKURSER
Förutom den grundläggande behörigheten ska man också ha följande kurser.
Kurser från el- och enerigprogrammet
•        Matematik 2a
•        Mekatronik 1
•        Praktisk ellära
eller
Kurser från teknikprogrammet
•        Fysik 1a
•        Matematik 2a
•        Teknik 1
 
REELL KOMPETENS
Om du saknar formell behörighet enligt ovan men har kunskap som motsvarar behörighetskraven kan du söka genom reell kompetens. När du ansöker så skickar du med intyg och en beskrivning av din reella kompetens, så kontaktar vi dig för en bedömning. Bedömningen kan ske genom samtal eller prov och där tittar vi på ifall du har det som krävs för att klara av utbildningen och yrkesrollen trots att du kanske saknar betyg i en gymnasiekurs.
 
20-PROCENTSREGELN
Om du saknar formell behörighet eller reell kompetens kan du bli antagen genom 20-procentsregeln. Enligt 20-procentsregeln innebär att tjugo procent av platserna får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven eller kan beviljas plats genom reell kompetens. Som sökande kan du behörighetsförklaras ändå. Om vi tillsammans med ledningsgruppen för utbildningen, bedömer att du kommer att klara utbildningen och yrket som den leder till.
När du ansöker och saknar formell behörighet är det därför viktigt att du uppger detta i din ansökan. Glöm inte att bifoga underlag och intyg på din kompetens, intyg från kurser, utbildningar och arbetsgivare.
 
BEHÖRIGHETSGIVANDE FÖRUTBILDNING
Vi kommer att erbjuda behörighetsförberedande förutbildning. Detta är till för dig som saknar betyg för den särskilda behörigheten. I ansökan kan du ange att du vill läsa behörighetsförberedande förutbildning. Blir du antagen för att läsa behörighetsförberedande förutbildning och klarar den med lägst betyget godkänd är du garanterad plats på den sökta yh-utbildningen.
 
Utbildningen sker under sommaren innan ordinarie yh-utbildning startar.
Anmälan till behörighetsförberedande förutbildning görs i ansökan.

Exempel på behörighet

Exempel
Gymnasieexamen från elprogrammet eller teknikprogrammet.

Man kan också vara behörig om man saknar gymnasieexamen. Då prövas behörigheten.

 

Tips och kommentarer

Öka dina chanser!

Genom att göra s.k. "Särskilt prov" kan du öka din chanser att bli antagen.