AUTOMATIONS- OCH DIGITALISERINGSINGENJÖR 2024
Start 19 augusti 2024

Sista ansökningsdag, 15 maj 2024.

* Obligatoriska fält.

ANSÖKAN

 • Alla uppgifter som skickas in kommer att lagras i skolans databas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Jag vill läsa i
 • Om du inte blir antagen på ditt 1:a handsval kan du välja ort här som 2:a handsval eller avstå.
 • Sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven kan bli antagen genom sin reella kompetens eller 20-procentsregeln. Det är då viktigt att relevanta betyg/intyg skickas in. Det kan t.ex. vara skolbetyg, kursintyg, intyg från arbetsgivare mm. Du ska också skicka in ett dokument där du beskriver på vilka grunder du anser dig ha de kunskaper och erfarenhet som krävs för att klara av utbildningen. Det kan då förekomma intervjuer, tester och liknande för att bedöma behörigheten.
 • Frivillig kurs.
  Kursen sker på plats i Halmstad men kan följas på distans via uppkopplad dator och är kostnadsfri. Kursen sker dagtid under 2 veckor i direkt anslutning till den ordinarie yh-utbildningen.
  Läs mer under "Behörighetsförberedande kurs i matematik"
 • Om du inte avslutat din utbildning kan du komplettera din ansökan och skicka in betyg/intyg senast 16 juni 2024.
 • Bifoga betyg/intyg.
  Använd helst något av följande filformat: pdf, doc, docx, jpg eller tif
  Fotade dokument ska vara tydliga och med god skärpa och tagna rakt ovanifrån mot en ljus bakgrund.

  Behöver du skicka in fler filer kan du göra det på denna sidan till höger.
  (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • Om du har en gymnasial utbildning eller håller på att slutföra den, vänligen ange vilken samt vilken inriktning.
 • Ange andra utbildningar och inriktning du tidigare läst eller som du nu läser t. ex. vuxenutbildning, högskola etc.
 • Här kan du lämna ytterligare information som du anser att vi på skolan bör känna till om dig, t. ex. yrkeserfarenheter, utbildning, sjukdom etc.
 • I samband med antagningsprocessen kan intervjuer förekommer. Intervjun sker som regel per tel. och tar ca. 15 min.

KOMPLETTERING BETYG OCH INTYG
Senast 16 juni

 • Här kan du komplettera med betyg/intyg om du redan skickat in en ansökan.

  De ska skickas in senast 16 juni 2024.

  Det kan t.ex. vara skolbetyg, utbildningsbevis, examensbevis, arbetsgivarintyg, arbetsintyg, personligt brev etc.

  Om du vill skicka in fler än 10 dokument, gör du bara ett nytt inskick för dessa.

  Använd helst något av följande filformat: pdf, doc, docx, jpg eller tif

  Fotade dokument ska vara tydliga och med god skärpa och tagna rakt ovanifrån mot en ljus bakgrund.
 • Välj de dokument du vill skicka in genom knappen "Välj fil".
  Upprepa detta för de andra dokumenten (max 10 åt gången).
  Klicka sedan på knappen "Skicka dokument".
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)

Datum att hålla reda på 2024

14 maj
Särskilt prov.

15 maj
Sista ansökningsdag.

16 juni
Sista dag för komplettering av betyg/intyg.

21 juni
Antagningsbesked.

19 aug
Utbildningen startar.