Automations- och digitaliseringsingenjör

Studera i Halmstad, Lidköping eller i Ljungby! Läs mer

Interaktiv broschyr Öppnas i nytt fönster

3:36 Om yrkesrollen och branschens efterfrågan på kompetensen.

3:33 Om utbildningen och hur den genomförs.

Studera i Halmstad, Lidköping eller i Ljungby!
  • Du får låna en laptop (high performance) av oss under utbildningstiden.
  • Du kan välja att läsa i Halmstad, Ljungby eller i Lidköping.
  • Låga litteraturkostnader, vi författar mycket eget material.
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
  • Vi användar mycket digitaliserade verktyg i utbildnigen.
  • Viktiga moment och lektioner spelas in så du kan repetera i efterhand.
  • Du har stor frihet att välja LIA-plats, även på din hemort.
  • Vi har välutrustade utbildningssystem som håller en hög nivå.
  • Stora delar av utbildningen sker genom praktisk tillämpning.
  • Vi har ett stort nätverk av företag som vi samarbetet med i över 20 år.

Exemepl på våra samarbetsföretag

Efterfrågan på ingenjörer som kan utveckla automation och digitalisering är mycket stor!

En 2-årig utbildning.
Lär dig programmera olika typer av PLC-system, visualisering, industriell kommunikation och security, servosystem, elkonstruktion, elmaskiner, pneumatik, installation och montage, tillämpa lagar mm.

Det råder en stor efterfrågan på denna kompetens.

Exempel på bakgrund: Elprogrammet, energiprogrammet, teknikprogrammet m.fl.
 

NÄSTA START
19 augusti 2024 (ansökan öppnar 1 jan 2024 och stänger 15 maj).

DATOR
Under utbildningstiden får du låna en laptop (high performance) av oss.

UTBILDNINGSLÄNGD
2 ÅR

YH-POÄNG
400

STUDIETAKT
100%

STUDIEORTER
Halmstad
Ljungby
Lidköping

KURSER, poäng (obligatoriska)
Industriell elteknik och CAD, 40
Driv- och positioneringsteknik, 15
Industriell digitalisering, 25
Digital- och analog reglerteknik, 25
PLC-system och programmering, 40
Virtuell simulering och HMI/SCADA, 15
Cyber security OT och industriell IT, 15
Person- och maskinsäkerhet, 15
Digital fastighetsautomation, 15
Projektmetodik och dokumentation, 15
Hållbarhets- och produktionsekonomi, 15
Teknisk engelska automation, 10
Mekanik och CAD, 20
Examensprojekt, 30
LIA 1, 20
LIA 2, 30
LIA 3, 55

YRKESOMRÅDEN
Automation finns överallt men framförallt inom tillverknings- och processindustrin. Det kan t.ex. vara inom livsmedels-, fordons-, massa-, energi-, utvecklings-, förpacknings-, metallindustri samt konsult- och entreprenadverksamheter.
I ett automationssystem finns det alltid övergripande styr- och reglersystem som PLC-system och komponenter i dess periferi som givare, ställdon, servon, motorer, HMI-paneler, industriella nätverk etc. För att dessa ska kunna samverka tillsammans i ett helintegrerat system behövs automations- och digitaliseringsingenjörer.

YRKESROLLEN
En automations- och digitaliseringsingenjör utför uppgifter som t.ex. projektering, konstruktion, virtuell verifiering/simulering, installation, montage och programmering av automations- och digitaliserade system.
Yrkesrollen som automations- och digitaliseringsingenjör är mycket omväxlande och utvecklande och branschen har ett stort rekryteringsbehov av denna kompetens.

UTBILDNINGEN
Utbildningen är på 2 läsår (aug – juni) och man kan välja att läsa i Halmstad, Lidköping eller i Ljungby. Utbildningens olika kurser är framtagna tillsammans med branschen för att matcha den kompetens som de behöver.

MER INFORMATION
Anders Lövdahl
070-628 73 26
anders.lovdahl@halmstad.se