3D-printingspecialist

Behörighet

BEHÖRIG ÄR DEN SOM HAR
Grundläggande högskolebehörighet och 2 år yrkeserfarenhet


GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

 • Minst 2 250 gymnasiepoäng
 • Engelska A/Engelska 5
 • Matematik A/Matematik 1
 • Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2.
  Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.
   

YRKESERFARENHET

 • Minst 2 år halvtid

  Typ av yrkeserfarenhet:
  En eller flera utav följande område
  - Teknik
  - Tillverkning
  - Industriell produktion
  - Medicin (ortopedi, dental teknik)
  - Produktutveckling
  - 3D-CAD.HUR BLIR MAN BEHÖRIG?
På något av följande sätt blir du behörig till en YH-utbildning
•        Gymnasieexamen
•        Reell kompetens
•        20-procentsregeln
•        Behörighetsgivande förutbildning

Det finns olika sätt att bli behörig inom yrkeshögskolan, så även om du inte är fullt behörig från början kan du skicka in en ansökan. Det är viktigt att du skickar in en så fullständig ansökan som möjligt innan sista ansökningsdagen och väljer alternativet att komplettera senare ifall du saknar vissa delar, för att hamna i den ordinarie antagningen. 
 
GYMNASIEEXAMEN (formell behörighet)
Man har en gymnasiexamen (2250 gymnasiepoäng).

REELL KOMPETENS
Om du saknar formell behörighet enligt ovan men har kunskap som motsvarar behörighetskraven kan du söka genom reell kompetens. När du ansöker så skickar du med intyg och en beskrivning av din reella kompetens, så kontaktar vi dig för en bedömning. Bedömningen kan ske genom samtal eller prov och där tittar vi på ifall du har det som krävs för att klara av utbildningen och yrkesrollen trots att du kanske saknar betyg i en gymnasiekurs.
 
20-PROCENTSREGELN
Om du saknar formell behörighet eller reell kompetens kan du bli antagen genom 20-procentsregeln. Enligt 20-procentsregeln innebär att tjugo procent av platserna får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven eller kan beviljas plats genom reell kompetens. Som sökande kan du behörighetsförklaras ändå. Om vi tillsammans med ledningsgruppen för utbildningen, bedömer att du kommer att klara utbildningen och yrket som den leder till.
När du ansöker och saknar formell behörighet är det därför viktigt att du uppger detta i din ansökan. Glöm inte att bifoga underlag och intyg på din kompetens, intyg från kurser, utbildningar och arbetsgivare.

Till ansöka