3D-printingspecialist

Behörighet

BEHÖRIG ÄR DEN SOM HAR
Grundläggande behörighet och 2 år yrkeserfarenhet halvtid


GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet om du har lägst betyget Godkänt i:

  • minst 2 250 gymnasiepoäng


YRKESERFARENHET

  • Minst 2 år halvtid
Typ av yrkeserfarenhet:
En eller flera utav följande område
  • Teknik
  • Tillverkning
  • Industriell produktion
  • Medicin (ortopedi, dental teknik)
  • Produktutveckling
  • 3D-CAD.


Till ansöka