SCHEMA

LIA

PLANERING

AUTOMATIONS- OCH PLC-TEKNIK

ELTEKNIK

BEHÖRIGHETSKURS

PROJEKTUPPGIFTER

Mekatronikprojekt

Säkerhets- och miljöprojekt

AV=Arbetsmiljöverket; CE=CE märkning