Yrkeshögskola
En yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform som sker i samarbete med näringslivet och inom yrkesområden där det finns ett uttalat anställningsbehov.

Därför är möjligheterna till arbete efter examen mycket goda.
Yrkeshögskolan Halmstad
sedan 1998

Halmstad eller Lidköping!
Vi samarbetar med Campus i Lidköping.
Det innebär att du kan läsa våra utbildningar i Halmstad eller i Lidköping.
Hur går det till? Studieort

AUTOMATIONSINGENJÖR MEKATRONIK
400 yh-poäng (2 år)
 

VIDEO

Lär dig programmera olika typer av PLC-system, visualisering, industriell kommunikation, servosystem, elkonstruktion, elmaskiner, hållfasthetslära, bearbetningsteknik med fleroperationsmaskiner, installation och montage, tillämpa lagar mm.

Exempel på bakgrund: Elprogrammet, energiprogrammet, teknikprogrammet m.fl.

ELINGENJÖR med allmän behörighet (auktorisation)
400 yh-poäng (2 år)
 

VIDEO

Denna utbildning ger även teoretisk kompetens för auktorisation (låg-och högspänning).
Lär dig konstruktionsarbete, projektering och beredning av eltekniska projekt, utföra installations-, idrifttagnings- och underhållsarbete, utföra förebyggande åtgärder, modernisering, felsökning och reparation, tillämpa lagar, föreskrifter och standarder.

Exempel på bakgrund: Elprogrammet, energiprogrammet m.fl.
 

Yrkeshögskolan i Halmstad samarbetar med stort antal företag genom LIA, projekt- och examensarbete, studiebesök mm. Du får därför goda och värdefulla företagskontakter under din utbildningstid.

Yrkeshögskolan Halmstad
Box 1038
301 10 Halmstad
yhhalmstad.se
anders.lovdahl@halmstad.se

Myndigheten för yrkeshögskolan

Box 145
721 05 Västerås
myh.se