Särskilt prov

Det särskilda provet är tillsvidare inställt p.g.a. covid-19
Detta påverkar inte sökandes möjligheter att bli antagen till sökt utbildning d.v.s alla sökande behandlas likvärdigt.

Särskilt prov är frivilligt att göra för samtliga sökande.
Syftet är att fastställa reella kunskaper eller för att öka sina möjligheter att bli antagen.
Anmälan till särskilt prov gör du i samband med att du ansöker till en utbildning.
Provet tar ca. 2 timmar.

Särskilt prov - Automationsingenjör  mekatronik

Det särskilda provet mäter kunskaper samt matematisk och logisk förmåga inom elteknik, automation och styr- och reglerteknik. Provet genomförs skriftligt och kan i särskilda fall ske muntligt. Det är frivilligt och alla har möjlighet att göra det särskilda provet.

METOD
Varje uppgift, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, kan ge maximalt 1 poäng. Den totala poängen för genomfört prov normeras till en 5-gradig skala enligt, (erhållen poäng / max poäng) x 5,0
Om det särskilda provet endast utgör viss del, sammanvägs dess resultat med de delar där det finns dokumenterade kunskaper.
Maximal poäng är 5.

Matematikuppgifter
Inför utbildningsstart är det bra att repetera kunskaper matematik.
Här finns matematikövningar med svar.
Behöver du hjälp hänvisar vi till följande hemsidor
www.matteboken.se
www.matteguiden.se