"Om 10 år kommer det att saknas 100 000 ingenjörer och tekniker"
Enligt SCBs långsiktiga prognoser kommer det att saknas över 100 000 teknikutbildade 2030. Framförallt ingenjörer men också nästan 50 000 yrkesutbildade.

Elingenjör med auktorisation 400 yh-poäng (2 år)
Med auktorisation låg- och högspänning (allmän behörighet)

Som elingenjör arbetar man med allt från konstruktion till installation och slutkontroll på både låg- och högspänningsanläggningar
 
Lär dig konstruktionsarbete, projektering och beredning av eltekniska projekt, utföra installations-, idrifttagnings- och underhållsarbete, utföra förebyggande åtgärder, modernisering, felsökning och reparation, tillämpa lagar, föreskrifter och standarder.


Yrke och framtid
Yrket är en blandning av både teoretiska och praktiska kompetenser. En elingenjör ska kunna vara verksam från ritbordet till installation och överlämnande och slutkontroll. Tekniken innefattas av både låg- och högspänning inom flera olika branscher.

Branschen är under ständig teknikutveckling och förändring både genom myndighets- och kundkrav och inte minst beroende på miljötekniska och ekonomiska grunder. Elnäten byggs ut och moderniseras med säkrare och smarta system. I tillverknings- och processindustrin utförs både nyinstallation och modernisering av elanläggningar med ny produktions- och energioptimerad teknik. Elingenjörer som ska arbeta med detta fordrar därför kompetens i hela kedjan, från projektering till installation och i drifttagning. Det man efterfrågar är en praktisk yrkesingenjör som kan vara verksam i hela produktionsledet och direkt på fältet.

Har man en teknisk bakgrund inom elbranschen eller liknande är denna en utmärkt vidareutbildning.

I utbildningen ingår även den teoretiska delen för auktorisation (allmän behörighet) enligt elsäkerhetsverkets regler,

Som elingenjör kan du arbeta inom olika branscher som bygg, energi och industri (process och tillverkning). Arbetsuppgifterna varierar beroende på bransch men huvudinnehållet handlar om elteknik med fokus på elinstallation och elkraft.

Yrkesrollen karaktäriseras av en blandning av både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter inom elteknik -en elingenjör som arbetar praktiskt med gedigna teoretiska kunskaper.

Yrkesroller som matchar utbildningen är t.ex. elingenjör, elkraftsingenjör, eltekniker, elkraftstekniker, elkonstruktör m.fl.

Anställningsmöjligheterna är mycket goda. Vi genomför regelbundet egna undersökningar inom branschen och inom detta yrkesområde finns ett stort anställningsbehov. Enligt prognoser av bl.a. Svensk energi, teknikföretagen, AMS, SCB m.fl. bedömmer man att det kommer uppstå en brist av denna yrkeskategori.

Praktiken (LIA) under utbildningen är på 24 veckor vid något eller några företag. Här lär du dig att omsätta de teoretiska kunskaperna direkt i yrket och samtidigt skaffar du dig kontakter och referenser.

Behovet av elingenjörer
Teknikföretag inom tillverknings- och processindustrin går förhållandevis bra och orderingången och arbetstillfällena ökar stadigt. Eldistributions- och kraftbolag har redan en hög arbetsbelastning och som bedöms öka kommande år. Detta bidrar även till en ökad efterfrågan på konsult- och
installationsföretagens tjänster. I de äldre elanläggningarna inom dessa verksamhetsområden finns ett stort behov av uppgradering och modernisering. Det är åtgärder för att bl.a. tillgodose elleveranser till industrier, hushåll och servicesektorn (infrastruktur), uppfylla både energi- och produktionskrav och skapa smartare system med datoriserad övervakning och reglering. I nya och moderniserade elanläggningar erfordras skötsel, service och underhåll. I tillverknings- och processindustrin finns behov av produkt- och systemutveckling med stort fokus på energieffektiva lösningar. Elingenjören med sin kompetens utgör en central funktion i alla dessa åtgärder.

För att kunna arbeta som elingenjör på denna nivå behöver man kunskaper inom flera olika områden som bl.a. eldistribution och industrianläggningar, elinstallationer, elregler och lagar, elsäkerhet, elkraft, elmaskiner och entreprenadkunskap.

Bristen på elingenjörer beror på flera orsaker men de mest avgörande faktorerna är utbyggnad av infrastruktur, bostadsbyggande, modernisering av teknik, energieffektivisering etc. Dessutom står vi inför en betydande generationsväxling inom yrket vilket också bidrar till ett ökat anställningsbehov.

Rollen som elingenjör innebär att man ska kunna utföra konstruktionsarbete för eltekniska anläggningar till att delta i installation och montage samt kontroll och i drfittagning. Det innebär att man måste ha en bred teoretisk kompetens inom bl.a. elregler och författningar och hur de ska tillämpas i praktiken, eltekniska kunskaper om bl.a. elkraftteknik, elmaskiner, installationsteknik, elsäkerhetskunskap och entreprenörskunskap.

Praktiken LIA (lärande i arbetslivet)
En central del i utbildningen är LIA vid företag. LIA betyder "lärande i arbetslivet" och förläggs vid ett eller flera företag. Syftet med LIA är att man skall få möjlighet att pröva och omsätta de teoretiska kunskaperna direkt i arbetslivet, att lära nytt och möjlighet att få utöva sin yrkesroll. Företagen anser att LIA utgör den viktigaste förutsättningen för en anställning.

Man har mycket stor möjlighet att påverka båda var och vid vilket företag man göra sin LIA.

Utbildningen
Utbildningen är på två läsår (400 yh-poäng) och sker i samarbete med näringslivet. Man ska ha ett stort intresse för teknik och gilla utmaningar. Man ska vara beredd att satsa fullt ut, i gengäld får man attraktiva kunskaper och intressanta projektarbete i stimulerad miljö. Det som gör utbildningen unik är den långa företagsanknutna praktiken -LIA som på olika sätt präglar utbildningstiden.

Utbildningen är framtagen tillsammans med företag och organisationer. De har varit med och utforma innehåll och mål. Detta säkrar de framtida möjligheterna för att man ska få en anställning efter examen. Skolan startade 1998 och har sedan dess utvecklats till en framgångsrik utbildningsorganisation. Vi samverkar idag i ett stort nätverk av företag i Halland och har skapat ett mycket hållbart och attraktivt utbildningskoncept som står i samklang med arbetslivets flexibla behov inom teknikområdet.

Ekonomi
Utbildningen berättigar till studiebidrag och lån från CSN.
Mer info. www.csn.se

Läromedel bekostas av den studerande själv.