"Om 10 år kommer det att saknas 100 000 ingenjörer och tekniker"
Enligt SCBs långsiktiga prognoser kommer det att saknas över 100 000 teknikutbildade 2030. Framförallt ingenjörer men också nästan 50 000 yrkesutbildade.

Automationsingenjör mekatronik 400 yh-poäng (2 år)

Som automationsingenjör i mekatronik arbetar man med allt från konstruktion till installation och programmering inom automation, elkraft och mekanik!
 
Lär dig programmera olika typer av PLC-system, visualisering, industriell kommunikation, servosystem, elkonstruktion, elmaskiner, hållfasthetslära, bearbetningsteknik med fleroperationsmaskiner, installation och montage, tillämpa lagar mm.


Yrke och framtid
Yrket är både praktiskt och teoretiskt, som vi brukar säga ”man arbetar både med skruvmejsel och tangentbord”.
Man gör t.ex. konstruktionsberäkningar och ritningar, installerar mekaniska och elektriska komponenter, robotar, datorsystemet ska programmeras och idrifttagning görs samt intrimning och utvärdering. Det blir på så vis mycket varierande arbetsuppgifter.

Som automationsingenjör i mekatronik kan du arbeta med drift, underhåll och service, konstruktion,
installation, montage, PLC-programmering, robotprogrammering, konstruktion eller en blandning av
dessa i både mindre och större företag och inom många olika branscher.

Mekatronik!
Namnet mekatronik är en sammanslagning av orden mekanik och elektronik. Det är en kombination av mekanik, elektronik, elkraft och datorteknik.

Anställningsmöjligheter
Enligt prognoser vi genomfört i Halland finns ett mycket stort anställningsbehov av denna kompetens.
Enligt organisationen ”Teknikföretagen” bedömmer man ett stort framtida behov av denna kompetens, likaså i arbetsförmedlingens ”Yrkeskompassen” visar samma sak. Man har alltså goda anställningsmöjligheter efter utbildningen.

Utbildningen
Utbildningen är på 2 läsår och kostnadsfri. Man läser på heltid och har rätt till studiemedel, CSN. Man läser bl.a. mekanik, elkraft, elektronik, styr- och reglersystem, programmerbara system och kommunikationsmetoder. Helhetsbegreppet är centralt för en automationsingenjör i mekatronik. Under utbildningen genomför man en stor del praktik s.k. LIA (lärande i arbetslivet) vid något eller några företag. Här lär man sig omsätta de teoretiska
kunskaperna direkt i yrket och samtidigt skaffar man kontakter och referenser.Yrke och framtid


Utbildningen är framtagen tillsammans med företag och organisationer. De har varit med och utforma innehåll och mål. Detta säkrar de framtida möjligheterna för att man ska få en anställning efter examen. Skolan startade 1998 och har sedan dess utvecklats till en framgångsrik utbildningsorganisation. Vi samverkar idag i ett stort nätverk av företag i Halland och har skapat ett mycket hållbart och attraktivt utbildningskoncept som står i samklang med arbetslivets flexibla behov inom teknikområdet.

Ekonomi
Utbildningen berättigar till studiebidrag och lån från CSN.
Mer info. www.csn.se

Läromedel bekostas av den studerande själv.