AUTOMATIONS- OCH DIGITALISERINGSINGENJÖR 2022

* Obligatoriska fält.
Sista ansökningsdag 15 maj 2022.

ANSÖKAN

 • Alla uppgifter som skickas in kommer att lagras i skolans databas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Jag vill läsa i
 • Sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven kan bli antagen genom sin reella kompetens eller 20-procentsregeln. Det är då viktigt att relevanta betyg/intyg skickas in. Det kan t.ex. vara skolbetyg, kursintyg, intyg från arbetsgivare mm. Du ska också skicka in ett dokument där du beskriver på vilka grunder du anser dig ha de kunskaper och erfarenhet som krävs för att klara av utbildningen. Det kan då förekomma intervjuer, tester och liknande för att bedöma behörigheten.
 • Om du läser en pågående utbildning och inte fått betyg/intyg kan du välja att komplettera med dessa senare.
 • Om du saknar betyg i matematik 2 kan du läsa en behörighetsförberedande kurs i det. Den sker under sommaren 2022.
 • Bifoga betyg/intyg.
  Använd helst något av följande filformat: pdf, doc, docx, jpg eller tif
  Fotade dokument ska vara tydliga och med god skärpa och tagna rakt ovanifrån mot en ljus bakgrund.
  (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • Ange den/de utbildningar och inriktning du tidigare läst eller som du nu läser (gymnasium, vuxenutb, högskola etc.)
 • Redögör för sådant som du anser är viktigt för oss att känna till.
 • Intervju förekommer. Intervjun sker som regel per tel. och tar ca. 15 min.
 • Om du vill stärka dina möjligheter att bli antagen till utbildningen kan du göra särskilt prov. Anmälan till det görs separat under fliken "Anmälan till särskilt prov"

KOMPLETTERING BETYG OCH INTYG

 • Här kan du komplettera med betyg/intyg om du redan skickat in en ansökan.

  De ska skickas in senast 14 juni 2022.

  Det kan t.ex. vara skolbetyg, utbildningsbevis, examensbevis, arbetsgivarintyg, arbetsintyg, personligt brev etc.

  Om du vill skicka in fler än 10 dokument, gör du bara ett nytt inskick för dessa.

  Använd helst något av följande filformat: pdf, doc, docx, jpg eller tif

  Fotade dokument ska vara tydliga och med god skärpa och tagna rakt ovanifrån mot en ljus bakgrund.
 • Välj de dokument du vill skicka in genom knappen "Välj fil".
  Upprepa detta för de andra dokumenten (max 10 åt gången).
  Klicka sedan på knappen "Skicka dokument".
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)

Datum att hålla reda på 2022

14 mars
Sista dag för anmälan till särsklit prov. Anmälan görs under "Anmälan till särskilt prov" Provet kan göras i Halmstad, Lidköping eller Ljungby.

15 mars
Särskilt prov kl. 1800.

15 maj
Sista ansökningsdag.

14 juni
Sista dag för komplettering av betyg/intyg.

17 juni
Antagningsbesked.

22 aug
Utbildningen startar.