ANMÄLAN TILL SÄRSKILT PROV

Sista anmälningsdag är 14 mars 2022.
Provet genomförs den 15 mars kl. 18:00

  • Kryssa för den ort där du vill göra det särskilda provet. Se adresser här till höger.

Särskilt prov

Det särskilda provet är frivilligt att göra. Genom att göra provet kan man stärka sina möjligheter att bli antagen till utbildningen då resultatet kan användas vid urval.

Det särskilda provet består av ett antal frågor inom områdena matematik, elteknik och logik. För varje fråga finns 5 svarsalternativ där endast ett är rätt.

Under provet tillåts inga hjälpmedel.

Utgå från att provet tar ca. 2 timmar.

Adresser
Halmstad
Yrkeshögskolan Halmstad
Sperlingsgatan 7
Halmstad

Lidköping
Campus Lidköping
Fabriksgatan 2
Lidköping

Ljungby
Idé och resurscentrum
Garvaren
Stationsgatan 2
Ljungby