YRKESHÖGSKOLAN HALMSTAD
Studera i Halmstad, Lidköping eller i Ljungby! Läs mer

INTRO VIDEO (0:20)

PRESENTATIONSVIDEO (3:37)

YRKESHÖGSKOLAN HALMSTAD
Studera i Halmstad eller Lidköping! Läs mer

 • Du får låna en laptop (high performance) av oss under utbildningstiden.
 • Du kan välja att läsa i Halmstad, Ljungby eller i Lidköping.
 • Låga litteraturkostnader, vi författar mycket eget material.
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
 • Vi användar mycket digitaliserade verktyg i utbildnigen.
 • Viktiga moment och lektioner spelas in så du kan repetera i efterhand.
 • Du har stor frihet att välja LIA-plats, även på din hemort.
 • Vi har välutrustade utbildningssystem som håller en hög nivå.
 • Stora delar av utbildningen sker genom praktisk tillämpning.
 • Vi har ett stort nätverk av företag som vi samarbetet med i över 20 år.
 • Ansöka

Mycket välkommen till yrkeshögskolan i Halmstad!

Några av våra samarbetsföretag...

Myndigheten för yrkeshögskolan

Box 145
721 05 Västerås
myh.se
010-209 01 00

Yrkeshögskolan Halmstad
yhhalmstad.se
anders.lovdahl@halmstad.se
070-628 73 26