INFORMATION OM UTBILDNINGEN

SCHEMA

PLANERING

LIA

STYRENHET ALPHA 2

PROJEKTUPPGIFTER

DATATYPER

MEKATRONIKPROJEKT
INLÄMNING

  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

PROV PID 5 nov 2018

Här kan du ladda ned filen till provet i PID. Det är en zip-fil som man avkomprimerar i Simatic Manager (Classic) under menyn "FILE" och "RETRIEVE".