Elingenjör

Urval

Om det finns fler sökande än platser kommer urval att göras. Följande urvalsgrunder kommer då att tillämpas:
- Betyg
- Särskilt prov
- Tidigare utbildning
- Yrkeserfarenhet

 
Betyg
Gymnasiala kurser eller motsvarande:
- Förnybar energi eller Alternativ energihantering
- Allmän automationsteknik eller Automationsenheter
- Lågspänningsnät
- Högspänningsnät
- Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem eller Säkerhetssystem
- Belysningsteknik
- Ellära 1 eller Ellära A* och Ellära B*
- Ellära 2 eller Växelström trefas* och Elkvalitet*
- Avhjälpande underhåll (el) eller Elarbetsmiljö och säkerhet
- Matematik 3b eller Matematik C
 
METOD
Varje kurs ger (1/10)x kursbetyg. Samtliga poäng summeras och ger total poäng.
Kurser markerade med * beräknas först medelbetyget av dessa för varje punkt.
Följande poäng tillämpas:
- Kursbetyg med siffror 1-5. Betyget ger motsvarande poäng.
- Kursbetyg med bokstäver
MVG=5p, VG=4p och G=3p
A=5p, B=4,375p, C=3,75p, D=3,125p, E=2,5p och F=0p
Vid annat betygssystem normeras detta till 5-gradig skala.
 
EXEMPEL
Följande betyg i kurserna: 4, 3, 5, 4, 4 och 3 ger: 2,3 p
Maximal poäng är 5.
 
Särskilt prov
Det särskilda provet ska mäta kunskaper samt matematiska förmågan i elteknik. Provet
genomförs skriftligt och kan i särskilda fall ske muntligt. Samtliga sökande har möjlighet att
genomföra provet.
 
METOD
Varje uppgift, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, kan ge maximalt 1 poäng. Den totala
poängen för genomfört prov normeras till en 5-gradig skala enligt, (erhållen poäng / max poäng) x 5,0
 
EXEMPEL
Av 25 uppgifter erhölls 19 poäng vilket ger: (19/25)x5 = 3,8
Maximal poäng är 5.
 
Tidigare utbildning
Sökande med annan utbildning än vad som anges i urvalsgruppen för betyg tillämpas följande
urvalsgrunder från högskolans 3-åriga utbildning.
Kat. 1. Elkraftingenjör, max 5 poäng.
Kat. 2. Elektroingenjör, max 5 poäng.
Kat. 3. Elektronikingenjör, max 4 poäng
Kat. 4. Energiteknik, max 3 poäng
Kat. 5. Energiingenjör inriktning elkraft, max 3 poäng
 
METOD
Maximalt kan 120 högskolepoäng (tidigare) resp. 180 (senare) utnyttjas enligt:
(sökandes högskolepoäng/120 eller 180) x max poäng för kategori.
 
EXEMPEL
1. Äldre utbildning, 60 poäng, kat 1 ger (60/120)x5=2,5 i medelpoäng.
2. Senare utbildning, 124 poäng, kat 4 ger (124/180)x3=2,07 i medelpoäng.
Maximal poäng är 3, 4 eller 5 (beroende på kategori).
 
Yrkeserfarenhet
Sökande med yrkeserfarenhet räknas tekniskt arbete inom något av följande:
Kat. 1. Elinstallationer starkström, max 5 poäng
Kat. 2. Elkonstruktion/elprojektering starkström, max 5 poäng
Kat. 3. Elunderhåll och elservice starkström, max 4 poäng
Kat. 4. Elektronik, max 3 poäng
Kat. 5. Styr- och reglerteknik, max 2 poäng
 
METOD
- Varje heltidsmånad ger ((max poäng för kat.)/48) poäng och för
- Varje halvtidsmånad ((max poäng för kat.x0,5)/48) poäng
Maximalt 4 års heltidsarbete kan utnyttjas.
 
EXEMPEL
1. 18 månader heltid i kat. 1 ger: 18x(5/48) i poäng = 1,875
2. 3,5 år halvtid i kat. 3 ger: 42x(4x0,5/48) i poäng = 1,75
Maximal poäng är 2, 3, 4 eller 5 (beroende på kategori).

Tips!

Öka dina chanser!

Skicka in intyg och betyg på tidigare utbildning, arbete och yrkeserfarenhet så ökar du dina möjligheter att bli antagen.

Du kan också göra s.k. "Särskilt prov" som kan öka din chanser att bli antagen.

Anmäl dig till särskilt prov under fliken "Ansöka"