Elingenjör

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1 Grundläggande behörighet och
2 Gymnasiekurser (se nedan)

Har man inte gymnsieutbildning kan man bli antagen genom tidigare erfarenheter och/eller utbildning.

Fullständig beskrivning

1 Grundläggande behörighet
Följande alternativ finns.

1. Gymnasial examen inom gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller

2. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2 Gymnasiekurser
För sökande utan yrkeserfarenhet fordras kunskaper i 1-10.

För sökande med 3 års yrkeserfarenhet, minst halvtid, som elektriker, eltekniker och motsvarande fordras endast att kraven för punkterna 8, 9 och 10 är uppfyllda.

Gymnasiala kurser:

1 Datorkunskap eller datorteknik 1a

2 Elinstallation grundkurs eller elinstallationer

3 Elinstallation motorstyrning eller elmotorstyrning

4 Elkompetens A och B eller elkraftteknik

5 Elkunskap eller elektromekanik

6 Ellära A eller ellära 1 eller praktisk ellära

7 Växelström trefas eller ellära 2

8 Matematik B (äldre) eller matematik 2a

9 Engelska A eller engelska 5

10 Svenska A och B eller svenska 1 och 2

11 Motsvarande kunskaper som beskrivits ovan.

Följande krävs:
Sifferbetyg lägst tre (3).
Bokstavsbetyg lägst godkänd (G) eller (D).
För andra betygssystem normeras betyget mot en femgradig skala där betyget tre (3) är tillräckligt.

Exempel på behörighet

Exempel 1
Gymnasieexamen från elprogrammet.

Exempel 2
3 års praktisk erfarenhet, minst halvtid, som elektriker, eltekniker eller motsvarande samt matematik, svenska och engelska (gymnasie).

Tips och kommentarer

Öka dina chanser!

Genom att göra s.k. "Särskilt prov" kan du öka din chanser att bli antagen.

Anmäl dig till särskilt prov under fliken "Ansöka"