Automationsingenjör mekatronik

Urval

Om det finns fler sökande än platser kommer urval att göras. Följande urvalsgrunder kommer då att tillämpas:

- Betyg
- Särskilt prov
- Tidigare utbildning
- Yrkeserfarenhet

 

Betyg
Gymnasiala kurser eller motsvarande:
- Industriautomation eller Automationsenheter
- Programmerbara styrsystem eller Styrteknik B
- Mekatronik 2 eller Avancerade styrsystem
- Mät- och reglerteknik eller Reglerteknik B
- Elmotorstyrning eller Elinstallation motorstyrning
- Ellära 1 eller Ellära A* och Ellära B*
- Ellära 2 eller Växelström trefas* och Elkvalitet*
- Matematik 3b eller Matematik C
 
METOD
Varje kurs ger (1/8)x kursbetyg. Samtliga poäng summeras och ger total poäng.
Kurser markerade med * beräknas först medelbetyget av dessa för varje punkt.
 
Följande poäng tillämpas:
- Kursbetyg med siffror 1-5. Betyget ger motsvarande poäng.
- Kursbetyg med bokstäver
MVG=5p, VG=4p och G=3p
A=5p, B=4,375p, C=3,75p, D=3,125p, E=2,5p och F=0p
 
Vid annat betygssystem normeras detta till 5-gradig skala.
 
EXEMPEL
Följande betyg i kurserna: 4, 3, 5, 4, 4 och 3 ger: 2,875 p
 
Maximal poäng är 5.
 
Särskilt prov
Det särskilda provet mäter kunskaper samt matematisk och logisk förmåga inom elteknik, automation och styr- och reglerteknik. Provet genomförs skriftligt och kan i särskilda fall ske muntligt. Det är frivilligt och alla har möjlighet att göra det särskilda provet.
 
METOD
Varje uppgift, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, kan ge maximalt 1 poäng. Den totala poängen för genomfört prov normeras till en 5-gradig skala enligt, (erhållen poäng / max poäng) x 5,0
 
Om det särskilda provet endast utgör viss del, sammanvägs dess resultat med de delar där det finns dokumenterade kunskaper.
 
Maximal poäng är 5.
 
Tidigare utbildning
Sökande med annan utbildning än vad som anges i urvalsgruppen för betyg tillämpas följande urvalsgrunder från högskolans 3-åriga utbildning.
Kat. 1. Automationsingenjör, max 5 poäng
Kat. 2. Mekatronikingenjör, max 4 poäng
Kat. 3. Dataingenjör, max 3 poäng
Kat. 4. Elektro- och elkraftingenjör, max 3 poäng
Kat. 5. Maskiningenjör, max 2 poäng
 
METOD
Maximalt kan 120 högskolepoäng (tidigare) resp. 180 (senare) utnyttjas enligt:
(sökandes högskolepoäng/120 eller 180) x max poäng för kategori.
 
EXEMPEL
1. Äldre utbildning, 60 poäng, kat 1 ger (60/120)x5=2,5
2. Senare utbildning, 124 poäng, kat 3 ger (124/180)x3=2,07
 
Maximal poäng är 2, 3, 4 eller 5 (beroende på kategori).
 
Yrkeserfarenhet
Sökande med yrkeserfarenhet räknas tekniskt arbete inom något av följande:
Kat. 1. Automation, max 5 poäng
Kat. 2. Mekatronik, max 4 poäng
Kat. 3. Datorteknik, max 3 poäng
Kat. 4. Elektro- och elteknik,  max 3 poäng
Kat. 5. Maskin eller mekanik, max 2 poäng
 
METOD
- Varje heltidsmånad ger ((max poäng för kat.)/48) poäng och för
- Varje halvtidsmånad ((max poäng för kat.x0,5)/48) poäng
Maximalt 4 års heltidsarbete kan utnyttjas.
 
EXEMPEL
1. 18 månader heltid i kat. 1 ger: 18x(5/48) i poäng = 1,875
2. 3,5 år halvtid i kat. 5 ger: 42x(2x0,5/48) i poäng = 0,875
 
Maximal poäng är 2, 3, 4 eller 5 (beroende på kategori).

Tips!

Öka dina chanser!

Skicka in intyg och betyg på tidigare utbildning, arbete och yrkeserfarenhet så ökar du dina möjligheter att bli antagen.

Du kan också göra s.k. "Särskilt prov" som kan öka din chanser att bli antagen.

Anmäl dig till särskilt prov under fliken "Ansöka"