Automationsingenjör mekatronik

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1 Grundläggande behörighet och
2 Gymnasiekurser (se nedan)

Har man inte gymnsieutbildning kan man bli antagen genom tidigare erfarenheter och/eller utbildning.

Fullständig beskrivning

1 Grundläggande behörighet
Följande alternativ finns.

1. Gymnasial examen inom gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller

2. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2 Gymnasiekurser
För sökande utan yrkeserfarenhet fordras kunskaper i 1-7.
 
För sökande med 3 års (minst halvtid) yrkeserfarenhet inom automation, elteknik eller mekatronik och motsvarande fordras endast att kraven för punkterna 5-7 är uppfyllda.
 
Gymnasiala kurser:
 
1 Datorteknik 1a eller Datorkunskap
 
2 Elektromekanik eller Fysik 1a eller Fysik A eller Elkunskap
 
3 Praktisk ellära eller Ellära 1 och 2 eller Ellära A och Växelström trefas
 
4 Mekatronik 1 eller Programmering 1 eller Programmering A och B eller
Robotteknik eller Robotteknik A och B eller Automationsenheter eller
Styrteknik A och Reglerteknik A
 
5 Matematik 2a eller Matematik B
 
6 Engelska 5 eller Engelska A
 
7 Svenska 1 och 2 eller Svenska A och B
 
eller motsvarande kunskaper enligt punkterna 1-7.
 
Följande krävs:
Sifferbetyg lägst tre (3).
Bokstavsbetyg lägst godkänd (G) eller (D).
För andra betygssystem normeras betyget mot en femgradig skala där betyget tre (3) är tillräckligt.

 

Saknas dokumenterad kompetens kan validering eller särskilt prov fordras för att fastställa kunskaperna. För särskilt prov tillämpas en 5-gradig skala. Lägst betyget 3 uppfyller kravet för särskilda förkunskaper.

Den som önskar göra särskilt prov ska anmäla detta. Det görs i formuläret "Ansöka". Välj då ett datum som passar dig i kryssrutorna under "Särskilt prov". Läs mer om särskilt prov på sidan "Särskilt prov".

Exempel på behörighet

Exempel 1
Gymnasieexamen från elprogrammet eller teknikprogrammet.

Exempel 2
3 års praktisk erfarenhet, minst halvtid, inom automation, elteknik eller ekatronik samt matematik, svenska och engelska (gymnasie).

Tips och kommentarer

Öka dina chanser!

Genom att göra s.k. "Särskilt prov" kan du öka din chanser att bli antagen.

Anmäl dig till särskilt prov under fliken "Ansöka"